Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo thay đổi địa điểm bảo vệ LATS cấp ĐHQGHN của Nghiên cứu sinh Vũ Đại An

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An.
11:06 29/06/2020

Đề tài: "Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi"
Chuyên ngành: Việt Nam học
Mã số: 62220113
Thời gian: 08h30, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Địa điểm: Chuyển từ phòng 302 sang Phòng 307, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn  Trãi,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo