Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo lịch bảo vệ LATS cấp ĐHQG của NCS Vũ Đại An

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Đại An
02:06 26/06/2020

Đề tài: “Đô thị Nam Định: quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi”

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62220113

Thời gian: 08h30, Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự. 

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo