Facebook Chat Widget by CAIT

Xét tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020

Sáng ngày 20/6/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện VNH&KHPT), Tiểu ban chuyên môn chuyên ngành Việt Nam học (thành lập theo Quyết định số 100/QĐ-VNH ngày 08/06/2020 của Viện trưởng Viện VNH&KHPT) đã họp để xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020.
08:06 20/06/2020

Trong buổi làm việc, đại diện phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo đọc Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn; thư ký tiểu ban công bố các điều kiện về hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Sau khi thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu, các thành viên trong tiểu ban đặt câu hỏi cho thí sinh về hướng nghiên cứu dự kiến và các vấn đề khác liên quan đến chuyên môn. Buổi xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020 đã thành công tốt đẹp.

Dự kiến xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện VNH&KHPT đợt 2 năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 17 hoặc 18/10/2020, thông báo tuyển sinh sẽ được đăng website trước ngày 17/7/2020, thí sinh dự kiến đăng ký dự thi từ ngày 29/6/2020 đến 02/10/2020. Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2020 của Viện VNH&KHPT, xin vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện VNH&KHPT, phòng 102, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (điện thoại: 0243 5577 203).