Facebook Chat Widget by CAIT

Khung sinh kế của DFID

09:06 19/06/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng giới thiệu tới quý độc giả tài liệu về Khung sinh kế của DFID.

Chi tiết tài liệu xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo