Facebook Chat Widget by CAIT

Làm việc với Đoàn thanh tra tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

11:06 18/06/2020

Sáng ngày 18/6/2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (Viện VNH&KHPT), Đoàn thanh tra tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 598/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/02/2020 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có buổi làm việc nghiêm túc và hiệu quả với Viện VNH&KHPT. Đại diện Viện VNH&KHPT có Viện trưởng GS.TS. Phạm Hồng Tung, bộ phận Thanh tra – Pháp chế, lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các cán bộ của Viện.

Trong buổi làm việc, trưởng Đoàn thanh tra, TS. Trần Trí Trung đã ghi nhận công tác thanh tra, pháp chế của Viện trong thanh tra bộ máy thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nói chung và công tác chuẩn bị, kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 nói riêng. Viện VNH&KHPT cần tiếp tục kiện toàn và phát huy tốt công tác thanh tra trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Viện trưởng GS.TS. Phạm Hồng Tung đã chân thành cảm ơn Đại học Quốc gia nói chung và Ban Thanh tra – Pháp chế nói riêng trong việc giúp đỡ, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để Viện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, Viện cần tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có và thực hiện nghiêm túc những công việc liên quan đến lĩnh vực thanh tra, pháp chế nhằm đảm bảo cho đơn vị hoạt động trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                                                                               Thúy Hằng