Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2020

11:06 12/06/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020.

Thông tin chi tiết về danh sách thí sinh, xin xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo