Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Vũ Hương Lan

Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Vũ Hương Lan
08:06 16/06/2020

Đề tài luận án: Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 62 22 01 13

 - Thời gian: 14h00 ngày 25/06/2019 (Thứ Năm)

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!