Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Nguyễn Nhiên Hương

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Nhiên Hương
04:05 06/05/2020

Đề tài: “Nghiên cứu các nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Thanh Hóa”

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 14 giờ, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Địa điểm:  Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo