Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Nhiên Hương

10:04 27/04/2020

Tên đề tài: "Nghiên cứu các nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Thanh Hóa"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo