Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về lịch làm việc của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN

09:04 27/04/2020

Thực hiện Thông báo số 1207/ĐHQGHN-VP ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội và chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Viện VNH&KHPT bắt đầu quay trở lại làm việc từ thứ 6 ngày 24/4/2020.

Kính đề nghị các đối tác, các nghiên cứu sinh và học viên khi đến làm việc và học tập tại Viện vẫn tiếp tục thực hiện các khuyến cáo an toàn của cơ quan y tế. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo