Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học năm 2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020
04:03 26/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển điều chỉnh lịch trình tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ Việt Nam học năm 2020.

Thông tin chi tiết về lịch trình, xin xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo