Facebook Chat Widget by CAIT

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển nghỉ đến hết ngày 09/02/2020

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thông báo các cán bộ và các học viên nước ngoài, nghiên cứu sinh theo học tại Viện VNH&KHPT nghỉ đến hết ngày 09/02/2020.
05:01 31/01/2020

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và ĐHQGHN ứng phó với dịch viêm phổi do virus Corona 2019 gây ra,Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT) thông báo các cán bộ và các học viên nước ngoài, nghiên cứu sinh theo học tại Viện VNH&KHPT được nghỉ trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.

Trong thời gian này, Viện VNH&KHPT yêu cầu các cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm túc các hoạt động sau:

1. Hạn chế hội nghị, hội thảo, tụ tập đông người, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự phòng tránh dịch bệnh trong gia đình.

2. Không đến cơ quan nếu không có việc đột xuất quan trọng hoặc không có triệu tập của Viện trưởng.

3. Không tổ chức, tham gia các hoạt động du lịch, lễ hội tự phát trong thời gian phòng chống dịch.

Xin trân trọng cảm ơn!

Phòng KHCN&ĐT