Facebook Chat Widget by CAIT

Bảo vệ thành công LATS chuyên ngành Việt Nam học cấp Đại học Quốc Gia của NCS Trịnh Thị Hạnh

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Thực trạng và định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội"
04:01 10/01/2020

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, NCS Trịnh Thị Hạnh đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, mã số 62 22 01 13, Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Tung.

Ý nghĩa khoa học của Luận án:

- Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống trên cơ sở tiếp cận phương pháp liên ngành, nghiên cứu sinh kế để làm rõ thực trạng sinh kế đô thị cổ Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp và các mô hình sinh kế bền vững cho khu vực nghiên cứu.

Những kết quả chính của Luận án:

- Luận án đã hệ hống hóa cơ sở lý luận chung về sinh kế, sinh kế đô thị và đề xuất cách tiếp cận mới cho nghiên cứu sinh kế đô thị bền vững.

- Luận án đã nêu được thực trạng sinh kế ở khu vực đô thị cổ Hà Nội thông qua việc khảo sát và phân tích về thực trạng sinh kế ba phường: Hàng Đào, Hàng Bạc và Hàng Buồm, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Luận án đã đề xuất và định hướng ba mô hình sinh kế bền vững cho vùng đô thị cổ Hà Nội.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, màn hình và trong nhà

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo