Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Hạnh

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trịnh Thị Hạnh.
03:12 25/12/2019

Đề tài: Thực trạng và định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội
Chuyên ngành: Việt Nam học
Mã số: 62 22 01 13
Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020
Địa điểm: Phòng 302, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.