Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tổ chức Xêmina luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Nhiên Hương

08:11 22/11/2019

Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nhiên Hương

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Thanh Hóa

Chuyên ngành: Việt Nam học, mã số: 62 22 01 13

 - Thời gian: 14h00 ngày 02/12/2019 (thứ hai)

 - Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý thầy, cô, các bạn nghiên cứu sinh quan tâm tới dự.

Trân trọng!