Facebook Chat Widget by CAIT

Địa chí Đông Anh

Công trình Địa chí Đông Anh của tác giả GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, xuất bản tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật năm 2016
09:08 21/08/2019

“Địa chí Đông Anh là một bộ sách quý, có giá trị như một Bách khoa thư về Đông Anh. Với hơn 1.500 trang sách khổ lớn, với một khối tư liệu đồ sộ, phong phú và cập nhật; thông qua cách trình bày khoa học, hợp lý, kết hợp giữa mô tả, khảo tả với sự nhận xét, đánh giá, bình luận một cách khách quan, bộ sách đã cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, vận động và phát triển của huyện Đông Anh – một vùng đất có vị thế hết sức đặc biệt, luôn được chọn làm “điểm tựa” cho quá trình hình thành và phát triển của Thủ đô và đất nước, một địa bàn đã trở thành một biểu tượng, hằng số của lịch sử, văn hóa Việt Nam.” (Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng).

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo