Facebook Chat Widget by CAIT

Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững

Công trình Thoại Sơn Trên đường phát triển bền vững của tác giả GS.TS Trương Quang Hải (đồng chủ biên), xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2016.
09:08 30/08/2019

Nội dung của cuốn sách trình bày những đặc điểm tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế- xã hội của địa bàn chiến lực Thoại Sơn, đồng thời cũng là môi trường sinh thái của tỉnh An Giang. Cuốn sách cũng đề cập đến quá trình phát triển vùng đất và cộng đồng dân cư, các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường để hình thành, phát triển Thoại Sơn. Cuốn sách cũng phân tích tình hình kinh tế, tái hiện Văn hóa Óc Eo qua di tích, di vật trên vùng đất Thoại Sơn; phân tích bức tranh văn hóa, chính trị- xã hội của vùng đất. Từ đó đưa ra các lời kiến giải về nguồn lực phát triển và định hướng về tổ chức không gian phát triển theo hướng bền vững của đất nước Việt Nam hiện nay.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo