Facebook Chat Widget by CAIT

Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển

Công trình Du lịch Tây Nguyên: Luận cứ khoa học và giải pháp phát triển của tác giả GS.TS Trương Quang Hải, xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nộ năm 2019.
09:08 28/08/2019

Cuốn sách trình bày một cách hệ thống, toàn diện và chuyên sâu các luận cứ khoa học, các mô hình và giải pháp phát triển du lịch vùng Tây Nguyên. Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cao phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý và đầu tư phát triển du lịch Tây Nguyên; cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy chuyên ngành tại các viện nghiên cứu và các trường đại học. Đồng thời cung cấp cho đông đảo bạn đọc nhiều thông tin hữu ích về một vùng địa di sản độc đáo, về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị ngoại hạng của nhân loại.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo