Facebook Chat Widget by CAIT

Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

Công trình Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
07:08 19/08/2019

Cuốn sách này là giáo trình/chuyên đề được biên soạn dành cho chương trình đào tạo ở bậc sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) ngành lịch sử ở Việt Nam. Giáo trình trình bày lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với đặc trưng một quá trình lịch sử. Các khía cạnh cũng như toàn bộ quá trình lịch sử được tái hiện, phân tích theo hướng toàn diện, chuyên sâu trên cơ sở những nguyên tắc và hệ thống phương pháp luận và cách tiếp cận hiện đại của khoa học lịch sử.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Phòng 207 nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo