Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ LATS của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Mai

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Ngô Thanh Mai.
09:11 12/11/2019

Đề tài: Ảnh hưởng của truyện tranh đến trẻ em Việt Nam 

Chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số: 62 22 01 13

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo