Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo bảo vệ LATS cấp cơ sở của NCS Trần Thị Thủy

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Trần Thị Thủy.
02:10 21/10/2019

Đề tài: “Phát huy di sản văn hóa Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An”
Chuyên ngành: Việt Nam học
Mã số: 62 22 01 13
Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Phòng 101, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo