Facebook Chat Widget by CAIT

Giới thiệu về Luận án Tiến Sĩ xuất sắc của Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội (Số 4)

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), Đại học Quốc Gia Hà Nội là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo Tiến sĩ mã ngành Việt Nam học (9310630.01). Từ năm 2012 đến nay, Viện đã tiến hành đào tạo được 8 khóa Nghiên cứu sinh; có hàng chục nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Trang tin điện tử của Viện xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một số luận án xuất sắc đã được bảo vệ thành công trong thời gian qua.
10:09 30/09/2019

“QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ĐÀ LẠT TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN NAY

 

Người thực hiện: TS Lê Thị Nhuấn

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Vũ Văn Quân

Người hướng dẫn 2: GS.TS. Phạm Hồng Tung

Đà Lạt - thành phố ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam, là địa danh quen thuộc với người Việt Nam và du khách quốc tế. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm lược và thống trị Việt Nam, trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), người Pháp đã chủ trương xây dựng Đà Lạt thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng ở Viễn Đông. Trong công cuộc phát triển đó, cộng đồng người Việt có vai trò, vị trí quan trọng trong sự phát triển vùng đất Tây Nguyên nói chung, Đà Lạt nói riêng.

Một số đóng góp của Luận án:

1. Về ý nghĩa khoa học

- Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm lịch sử hình thành, dấu ấn văn hóa và vai trò của cộng đồng dân cư Việt tại Đà Lạt.

- Luận án gợi ra các vấn đề thực tiễn trong việc quy hoạch, hoạch định các chính sách phù hợp cho việc phát triển bền vững cộng đồng người Việt. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc giảng dạy, nghiên cứu về cộng đồng dân cư đô thị theo hướng tiếp cận liên ngành và Khu vực học.

2.Ý nghĩa thực tiễn

- Luận án đã tổng quan có chọn lọc các nghiên cứu về người Việt ở Tây Nguyên và Đà Lạt, để từ đó chỉ ra được những thành tựu và những vấn đề tiếp tục cần nghiên cứu về cộng đồng người Việt tại Đà Lạt.

- Luận án đã phân tích được quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỉ XX đến nay và phân tích được các xu hướng và đặc điểm di cư qua các thời kì lịch sử.

- Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển cộng đồng người Việt, luận án đã chỉ ra đặc điểm, khuynh hướng biến đổi và giải pháp phát triển bền vững cộng đồng người Việt ở Đà Lạt.

- Kết quả của luận án đã phân tích rõ những tác động tích cực - vai trò của cộng đồng dân cư người Việt trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở thành phố Đà Lạt cũng như đánh giá các ảnh hưởng hạn chế của cộng đồng này trên các lĩnh vực nói trên.

Luận án này được bảo vệ thành công ngày 28 tháng 6 năm 2018 trước Hội đồng do GS.TS Trương Quang Hải làm chủ tịch. Đây là một trong những luận án xuất sắc nhất của NCS các khóa, không những góp phần khẳng định đẳng cấp của một Viện nghiên cứu cơ bản, liên ngành, định hướng ứng dụng mà chất lượng của luận án cũng đã tiếp tục khẳng định công tác đào tạo của Viện đã đáp ứng yêu cầu cao của Đại học Quốc gia Hà Nội và của xã hội.

Một số hình ảnh:

Phòng KHCN&ĐT