Facebook Chat Widget by CAIT

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2012 đến nay: thực trạng và giải pháp

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã ký Quyết định số 112/QĐ về việc thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học tại Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2012 đến nay: thực trạng và giải pháp; mã số VNH.18.02 do Ths Phạm Thương Thương, Phó Trưởng Phòng KHCN&ĐT làm chủ nhiệm.
12:07 10/07/2019

Hội đồng nghiệm thu có 5 thành viên do PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh, nguyên Phó Viện trưởng làm Chủ tịch. Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt về các kết quả chính của đề tài; chủ nhiệm và các thành viên đề tài trả lời các câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; trao đổi một số vấn đề chuyên môn.

Có thể nói, đây là đề tài đầu tiên nghiên cứu, đánh giá có ý nghĩa tổng kết chương trình đào tạo thạc sĩ của Viện VNH&KHPT với tư cách là đào tạo nguồn cho chương trình tiến sĩ. Đề tài đã đánh giá được những kết quả căn bản của công tác đào tạo tiến sĩ trong 7 năm qua; nhận diện được các cơ hội và thách thức mới. Đồng thời, qua khảo sát, nhóm thực hiện đề tài cũng đã đề ra được các giải pháp phù hợp, khả thi, được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Đánh giá về kết quả thực tế của đề tài, TS Lê Đình Tân, Trưởng Phòng KHCN&ĐT cho biết: Sau khi nghiệm thu, các kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất là các giải pháp, khuyến nghị đã được áp dụng triển khai ngay trong đợt tuyển sinh năm 2019 và thu được kết quả nhất định. Việc gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với giải quyết các vấn đề thực tế điều hành, quản lý đơn vị là một trong những ưu tiên cho các đề tài cấp cơ sở tại Viện Việt Nam học và KHPT, ĐHQG HN.

Được biết, hiện nay, Viện VNH&KHPT đang triển khai 02 đề tài cơ sở của năm 2019 và rất nhiều các dự án, đề tài cấp cao hơn cho trung ương và địa phương. Một không khí học thuật cao, gắn nghiên cứu với đào tạo; nghiên cứu, đào tạo với tư vấn chính sách và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở đang được đẩy mạnh nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và kỷ niệm thành lập Viện.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo