Facebook Chat Widget by CAIT

Thành lập hội đồng chuyên môn thẩm định bài viết cho công trình “Việt Nam học: chặng đường và thành tựu 30 năm”

Quyết định đưa nội dung thông tin về Hội đồng chuyên môn và tổ thư ký cho hội thảo
12:09 24/09/2019

Trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và 15 năm ngày thành lập thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN, Viện trưởng đã ký Quyết định số 203/QĐ-VNH ngày 16/7/2019 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định bài viết cho công trình Việt Nam học: chặng đường và thành tựu 30 năm, do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc là chủ tịch, GS.TS. Phạm Hồng Tung là phó chủ tịch; và Quyết định số 206/QĐ-VNH ngày 19/7/2019 về việc thành lập Tổ thư ký của Hội đồng chuyên môn thẩm định bài viết cho công trình Việt Nam học: chặng đường và thành tựu 30 năm. Công trình này là tập hợp các nghiên cứu xuất sắc nhất của các nhà Việt Nam học trong và ngoài nước trong vòng 30 năm nay. Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã tập hợp được 60 công trình, bao gồm: 15 công trình của học giả nước ngoài, 45 công trình của các học giả trong nước. Ban tổ chức tin tưởng rằng, đây sẽ là một tập chuyên khảo phản ánh đầy đủ, toàn diện nhất kết quả nghiên cứu của các nhà Việt Nam học trong và ngoài nước trong 30 năm, là sản phẩm có tính học thuật cao, có tính ứng dụng tham khảo rộng rãi và xứng tầm là một tập công trình chào mừng Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN.