Facebook Chat Widget by CAIT

Hội thảo khoa học Quốc tế: Khu vực học - Việt Nam học

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và 15 năm ngày thành lập, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) quyết định tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Khu vực học - Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo”
08:11 05/11/2019

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật để giới nghiên cứu Việt Nam nhìn nhận lại những chặng đường phát triển của Khu vực học (Area Studies) và Việt Nam học (Vietnamese Studies) trên thế giới và ở Việt Nam; cập nhật những xu hướng mới của hai lĩnh vực học thuật này. Trên cơ sở đó, hội thảo hướng đến trao đổi và đi đến thống nhất cơ bản về nền tảng học thuật, định hướng phát triển của Việt Nam học trong bối cảnh mới của Việt Nam và thế giới. Đồng thời, hội thảo cũng hướng tới chia sẻ những kinh nghiệm, các thách thức và cơ hội trong tổ chức đào tạo Khu vực học/Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài, để từ đó có định hướng đổi mới hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn của quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Thời gian: Ngày 05/11-07/11/2019
Địa điểm: Tầng 8, Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Nội dung chính của hội thảo:
- Sự phát triển của khu vực học: Lý luận và thực tiễn;
- Kinh nghiệm tổ chức đào tạo và nghiên cứu Khu vực học/Việt Nam học ở Việt Nam và nước ngoài;
- Định hướng đào tạo Khu vực học/Việt Nam học trên nền tảng của Khu vực học hiện đại và nghiên cứu toàn cầu.
Đến thời điểm hiện tại, BTC Hội thảo đã nhận được gần 60 báo cáo toàn văn của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ban Tổ chức đang phân công cho các nhà khoa học phản biện các nghiên cứu này.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Viện, sự quan tâm, ủng hộ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chúng tôi hi vọng Hội thảo sẽ thu được thành công tốt đẹp.