Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 2014

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014
01:03 21/03/2014

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014

Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 2014 như sau:

GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc

Nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển

Các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, học viên trong toàn Viện đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2014 xin gửi bằng văn bản về Phòng Hành chính - Tổ chức - Đối ngoại (P.204 tầng 2, Nhà A).

Xin trân trọng cảm ơn!