Facebook Chat Widget by CAIT

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn làm việc với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

02:10 21/10/2016

Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã đến làm việc với lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển (VNH&KHPT). Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức và Viện trưởng Phạm Hồng Tung.

Tham gia đoàn công tác của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tổ chức Cán bộ, Khoa học - Công nghệ và Kế hoạch - Tài chính.

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện VNH&KHPT đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động, định hướng phát triển và trọng tâm công tác cua Viện trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến trao đổi trên tinh thần xây dựng, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà ĐHQGHN giao phó.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Viện trưởng cùng ý kiến của các đại biểu, Giám đốc ĐHQGHN đã đưa ra kết luận, đánh giá cao nỗ lực hoạt động của Viện, khẳng định vị thế của Viện trong vai trò là đầu mối của ĐHQGHN về xây dựng và phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài nước về Việt Nam học; tiếp tục phát huy thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ tư vấn chính sách, chiến lược phát triển cho các nhà quản lý. Về đào tạo sau đại học, Giám đốc yêu cầu Viện tiếp tục đảm bảo chất lượng và hiệu quả của chương trình đào tạo tiến sĩ Việt Nam học. Với tiềm lực sẵn có, Viện có thể thu hút các giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu cụ thể. ĐHQGHN sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Giám đốc cũng bày tỏ sự tin tưởng vào giao nhiệm vụ cho Viện tham gia xây dựng, triển khai và làm nòng cốt cho một số dự án nghiên cứu khoa học lớn sắp tới của ĐHQGHN.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Kiên