Facebook Chat Widget by CAIT

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển: Năm 2011, năm gặt hái nhiều thành công trong công tác đào tạo sau đại học.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (VNH&KHPT) bên cạnh những thành tựu được xã hội ghi nhận về nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Việt nam học và Khoa học phát triển, Viện tự hào là đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai đào tạo sau đại học chuyên ngành Việt Nam học. Đặc biệt từ năm 2008 tới nay, Viện cũng là một trong những đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực tham gia và triển khai chương trình Nhiệm vụ chiến lược đào tạo đẳng cấp quốc tế.
01:09 26/09/2012

Trong năm 2011, Viện VNH&KHPT đã tổ chức bảo vệ thành công 24 luận văn tốt nghiệp cho các học viên cao học thuộc các khóa, trong đó có 14 luận văn thạc sỹ thuộc chương trình nhiệm vụ chiến lược (12 học viên Việt Nam và 02 học viên nước ngoài).

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ là sự đánh dấu quá trình nỗ lực học tập và nghiên cứu của các học viên. Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ của Viện có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khoa học trong và ngoài ĐHQGHN như trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Tự nhiên, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực 1, Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội...Các đề tài của luận văn đều phù hợp với mã ngành, đi sâu tiếp cận nghiên cứu Việt Nam từ góc độ khu vực học và áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành để khảo sát các nội dung liên quan đến các khu vực và các vấn đề của Việt Nam như môi trường, địa lý, dân tộc, văn hóa… Các buổi bảo vệ được thực hiện trong không khí nghiêm túc nhưng cởi mở của một buổi sinh hoạt khoa học. Sau phần trình bày nội dung, các học viên đều cố gắng trả lời nhiều câu hỏi của các thành viên Hội đồng nhằm thể hiện kiến thức cũng như làm rõ kết quả nghiên cứu và đóng góp về phương diện lý luận và thực tiễn của đề tài. Đối với các học viên thuộc chương trình Nhiệm vụ chiến lược, phần lớn học viên chuẩn bị nghiêm túc và tự tin trình bày kết quả luận văn bằng tiếng Anh theo quy định chung một cách mạch lạc, có tính logic, hệ thống.

Trong số 24 luận văn thạc sĩ đã bảo vệ có 14 luận văn xếp loại xuất sắc, 8 luận văn xếp loại giỏi. 02 luận văn xuất sắc được nhận điểm 10 của Hội đồng là luận văn của học viên Bùi Văn Tuấn với đề tài Đô thị hóa và những vấn đề kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội) và luận văn của học viên quốc tịch Thái Lan Pisit với đề tàiCộng đồng Việt Kiều ở tỉnh Udonthani – Thái Lan. Kết quả đó thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc của học viên và sự định hướng khoa học sát sao của giáo sư hướng dẫn, góp phần cung cấp những tư liệu có giá trị tham khảo tốt cho các nhà chuyên môn cũng như  những người quan tâm.

Thành công của các buổi bảo vệ luận văn thể hiện thành công bước đầu của hoạt động đào tạo sau đại học của Viện VNH&KHPT, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Việt nam học cho các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau những kết quả này, Viện đang tích cực chuẩn bị mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Việt nam học, theo dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh trong năm 2012 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí đầu đàn của Viện VNH&KHPT trong hoạt động đào tạo đỉnh cao phục vụ tốt nhu cầu xã hội.