Facebook Chat Widget by CAIT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRAO BẰNG TIẾN SỸ DANH DỰ CHO GIÁO SƯ YU INSUN

Căn cứ vào những đóng góp của GS Yu Insun và đề nghị của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định và trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Yu Insun. Ngày 29 tháng 11 năm 2012, lễ trao bằng Tiến sĩ Danh dự của GS Yu Insun đã diễn ra long trọng, ấm cũng tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông
11:12 06/12/2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRAO BẰNG TIẾN SỸ DANH DỰ CHO GIÁO SƯ YU INSUN

Căn cứ vào những đóng góp của GS Yu Insun và  đề nghị của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định và trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Yu Insun. Ngày 29 tháng 11 năm 2012, lễ trao bằng Tiến sĩ Danh dự của GS Yu Insun đã diễn ra long trọng, ấm cũng tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông

Xét những đóng góp to lớn của Giáo sư Yu Insun cho khoa học và đào tạo về Lịch sử Việt Nam và Việt Nam học, đồng thời căn cứ vào đề nghị của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cùng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định và trao tặng bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Yu Insun.

Giáo sư Yu Insun, nhận bằng Tiến sỹ Lịch sử về Lịch sử Việt Nam tại Đại học Michigan (Hoa Kỳ) năm 1978 và trở thành nhà Việt Nam học nổi tiếng từ những thập kỷ cuối thế kỷ XX cho đến nay, với hàng chục cuốn sách chuyên khảo và công trình khoa học về lịch sử, văn hóa, xã hội, luật pháp Việt Nam và các mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, Hàn Quốc, được công bố bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật. Trong hơn 40 năm nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc và nhiều trường đại học danh tiếng ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Giáo sư Yu Insun đã có những đóng góp quan trọng vào việc quảng bá trên thế giới hình ảnh đúng đắn và chân xác đất nước, con người Việt Nam, góp vào thắng lợi chung của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư Yu Insun luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của hai đơn vị thành viên là Trường Đại học KHXH&NV và Viện Việt Nam học và KHPT. Từ những năm 1990, Giáo sư đã nhiều lần liên tục sang thỉnh giảng tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV, xuất bản sách và tham gia chủ trì Hội thảo Quốc tế Việt Nam học. Ông cũng nhiệt thành giới thiệu học viên, nghiên cứu sinh Hàn Quốc sang học tập tại trường Đại học KHXH&NV, đồng thời giúp đỡ và hướng dẫn nhiều cán bộ của nhà trường sang học tập và nghiên cứu ở Hàn Quốc. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, hàng năm Giáo sư đều sang Hà Nội giảng dạy chuyên đề, hướng dẫn tốt nghiệp và tham gia hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ cho học viên thuộc Nhiệm vụ Chiến lược của Viện VNH&KHPT, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 29 tháng 11 năm 2012, lễ trao bằng Tiến sĩ Danh dự của GS Yu Insun đã diễn ra long trọng, ấm cũng tại hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông.