Facebook Chat Widget by CAIT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ - NĂM HỌC 2013-2014

Trong khuôn khổ đề án Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế năm học 2013-2014.
05:03 13/03/2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN VIỆT NAM HỌC &KHPT

Hà Nội ngày 13  tháng  3  năm 2013    

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TIẾN SĨ VIỆT NAM HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ - NĂM HỌC 2013-2014

Trong khuôn khổ đề án Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Việt Nam học thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế năm học 2013-2014.

1.  Chỉ tiêu tuyển sinh:    10  chỉ tiêu

2. Điều kiện dự tuyển

2.1. Đối tượng dự tuyển

2.1.1. Công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khoẻ để học tập.

a) Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Đáp ứng một trong các điều kiện về văn bằng và công trình đã công bố như sau:

- Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng (chuyên ngành Việt Nam học);

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành gần (các ngành thuộc khối khoa học xã hội nhân văn, Luật học và các chuyên ngành thuộc ngành khoa học trái đất trong khối khoa học tự nhiên);

- Có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi. Nội dung các bài báo phải phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển và được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín cấp quốc gia, quốc tế hoặc trong tuyển tập công trình (có phản biện) của Hội nghị khoa học cấp quốc gia, quốc tế được xuất bản chính thức;

- Thí sinh cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học);

 - Được giới thiệu từ ít nhất hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu, trong đó có một nhà khoa học nhận hướng dẫn luận án;

- Có bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;

2.1.2. Lưu học sinh

Điều kiện nhập học tiến sỹ Việt Nam học đối với học viên người nước ngoài hoặc người Việt Nam sống ở nước ngoài như sau:

a) Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự học và có công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng kí dự học;

b) Có đủ trình độ tiếng Việt và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo. Cụ thể như sau:

- Đạt yêu cầu tại kì kiểm tra trình độ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc kiểm tra do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (đối với tiếng Việt) và Trường Đại học Ngoại ngữ (đối với tiếng Anh) tổ chức thực hiện;

- Các đối tượng được miễn kiểm tra tiếng Việt: đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tiếng Việt tại nước ngoài; tốt nghiệp lớp dự bị tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo phù hợp được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận; tốt nghiệp chương trình thạc sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Việt;

- Các đối tượng được miễn kiểm tra ngoại ngữ: là công dân nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức; đã tốt nghiệp chương trình đại học hoặc thạc sĩ học bằng tiếng Anh; có bản gốc chứng chỉ tiếng Anh do cơ sở đào tạo chuyên ngành Việt Nam hoặc nước ngoài cấp được Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận;

c) Có dự kiến đề tài, kế hoạch học tập và đề cương nghiên cứu phù hợp;

d) Được ít nhất 2 nhà khoa học (ít nhất có 1 người Việt Nam) cùng chuyên ngành đăng kí dự tuyển giới thiệu;

e) Đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu theo xác nhận của các cơ quan y tế có thẩm quyền;

g) Có minh chứng về khả năng đảm bảo tài chính để học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

3. Môn thi tuyển

3.1. Môn ngoại ngữ : Tiếng Anh

Thời gian thi tuyển:

Môn thi           Thời gian

Tập trung thí sinh        Sáng thứ Bảy, 14/9/2013

Thi môn Ngoại ngữ     Chiều Chủ nhật, 15/9/2013

Đánh giá hồ sơ chuyên môn   Từ ngày 19/9 đến ngày 2/10/2013

      Điểm xét tuyển: từ 65/100

      Người dự tuyển được bảo lưu môn ngoại ngữ khi có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

       - Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 14/9/2013 do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

       - Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

        - Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

        - Chứng chỉ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN với mức điểm từ 65/100 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm tính từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày 14/9/2013.

 3.2. Báo cáo hồ sơ chuyên môn

4. Hồ sơ thi tuyển

Thí sinh liên hệ mua hồ sơ thi tuyển từ 10/6/2013 đến hết 26/7/2013 (14h-17h các ngày làm việc).

Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển từ 22/7/2013 đến hết 31/7/2013 (14h-17h các ngày làm việc).

5. Thời gian và chương trình đào tạo

5.1. Thời gian đào tạo: 3 năm

5.2. Chương trình đào tạo

Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập: tiếng Việt và tiếng Anh (Khi khoá học kết thúc, học viên cần đạt đến trình độ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS hoặc tương đương).

6. Học phí

- Học phí: Theo quy định chung của ĐHQGHN.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Địa chỉ: Phòng 102, Tầng 1, nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam . Tel: 0936060478; Fax: (04) 35589073. Email: daotao@ivides.edu.vn.

Mọi chi tiết xin tham khảo trên website: www.ivides.vnu.edu.vn 

KT.  VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG                                                

PGS.TS. NGUYỄN THỊ VIỆT THANH