Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị Nhuấn

02:01 09/01/2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Thị Nhuấn

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Thị Nhuấn về đề tài:

 

Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ XX đến nay

 

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  14:00, thứ Tư, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo