Facebook Chat Widget by CAIT

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Phạm Hữu Thư

09:11 14/11/2017

Tên đề tài: Cơ sở lý luận, thực tiễn về thành phố toàn cầu và vận dụng cho thành phố Hải Phòng.

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng KHCN&ĐT