Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS Phạm Hữu Thư

Tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho NCS. Phạm Hữu Thư
09:12 06/12/2017

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho NCS. Phạm Hữu Thư về đề tài:

“Cơ sở lý luận, thực tiễn về thành phố toàn cầu và vận dụng cho thành phố Hải Phòng”

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  8h30, thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

Địa điểm: Phòng 302, Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo