Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phan Thảo Ly

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Huệ
02:01 09/01/2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huệ về đề tài:

Từ hương Diên Uẩn đến thị xã Từ Sơn: Quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa trên quê hương nhà Lý

 

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  08:30, thứ Ba, ngày 23 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo