Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2018
09:01 19/01/2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2018

Chi tiết xin mời xem tại đây.

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo