Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Huyền Vân

02:02 11/02/2018

Tên đề tài: "Tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại Tỉnh Quảng Ninh"

Kính mời quý Thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng KHCN&ĐT