Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị Quỳnh Hảo

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Quỳnh Hảo
10:03 01/03/2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Quỳnh Hảo về đề tài:

 Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống

(qua khảo sát sử thi và luật tục)

 

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  14:00, thứ Tư, ngày 07 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo