Facebook Chat Widget by CAIT

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng
07:03 11/03/2018

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Việt Hưng về đề tài:

“Biến đổi văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay”

Thuộc chuyên ngành: Việt Nam học

 

 

Mã số:  62 22 01 13

Thời gian:  08:30, thứ Sáu, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Phòng 101, Nhà A, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

 

Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo