Facebook Chat Widget by CAIT

Tóm tắt luận án của Nghiên cứu sinh Bùi Cẩm Phượng

09:03 28/03/2018

Tên đề tài: "Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven hồ thủy điện Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang"

Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây.

Phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo