Facebook Chat Widget by CAIT

Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng nghiên cứu sinh khóa QH-2018

02:08 22/08/2018

Ngày 04/7/2018, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng cho nghiên cứu sinh khóa QH 2018

Chi tiết xem trong tệp đính kèm.

Thúy Hằng - KHCN&ĐT