Facebook Chat Widget by CAIT

Hội nghị đánh giá Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2015, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQGHN) đã tiến hành Hội nghị đánh giá Chương trình hành động và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ trì Hội nghị có đ/c Bùi Văn Tuấn, Phó Bí thư chi bộ và đ/c Vũ Kim Chi, Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn Viện. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị còn có đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do đ/c Nguyễn Hiệu-Trưởng ban Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn.
12:04 22/04/2015

Hội nghị đã nghe GS.TS Phạm Hồng Tung trình bày Chương trình hành động trong nhiệm kỳ  (2015-2020) theo cơ sở đề án thành lập và phát triển Viện VNH&KHPT, có điều chỉnh cập nhật dựa trên cơ sở các chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo ĐHQGHN. Theo đó mục tiêu tổng quát của chương trình với địa vị pháp lý của một tổ chức khoa học - công nghệ, một cơ sở giáo dục đại học, đến năm 2020 Viện VNH&KHPT phải thực sự trở thành một viện nghiên cứu thành viên của ĐHQGHN đạt chuẩn tiên tiến của thế giới, phát triển nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ cao theo định hướng khoa học cơ bản, liên ngành và khu vực học. Nhấn mạnh định hướng ứng dụng, phục vụ tư vấn chính sách và tư vấn phát triển ở cả tầm quốc gia và cho Thủ đô Hà Nội và các địa phương, đóng vai trò trung tâm kết nối và định hướng của mạng lưới Việt Nam học toàn cầu.

Ngoài ra Viện trưởng GS.TS Phạm Hồng Tung còn phân tích, đánh giá SWOT các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Viện trong bối cảnh chung hiện nay và tương lai, các mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện trong nghiên cứu khoa học, phát triển tổ chức và đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác phát triển, phát triển cơ sở vật chất và xây dựng khối đoàn kết nộ bộ vững mạnh.

Cán bộ, viên chức Viện VNH&KHPT tham gia Hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến và nhận xét Chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới của Viện trưởng. Các ý kiến đa phần đồng ý, thống nhất cao với giải pháp đưa ra và hoàn toàn ủng hộ GS.TS Phạm Hồng Tung tiếp tục đảm nhiệm vị trí Viện trưởng trong nhiệm kỳ tới. Cuối buổi họp Tổ công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng của cán bộ, viên chức trong toàn Viện đối với GS.TS Phạm Hồng Tung.

Giang Văn Trọng