Facebook Chat Widget by CAIT

TS Phạm Văn Lợi, Trưởng phòng Nghiên cứu Khu vực học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2015

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Phạm Vũ Luận ký Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận TS Phạm Văn Lợi đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành chuyên môn Dân tộc học, Mã số giấy chứng nhận 3341/PGS
09:11 17/11/2015

Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho TS Phạm Văn Lợi tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). PGS.TS Phạm Văn Lợi sinh ngày 12/04/1964 tại Tứ Kỳ, Hải Dương, hiện đang là Trưởng phòng Nghiên cứu Khu vực học, Phó Chủ nhiệm Chương trình Thái học Việt Nam, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN. PGS.TS Phạm Văn Lợi có trên 20 năm nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc học, địa bàn nghiên cứu chính là vùng Trường Sơn – Tây Nguyên, Tây Bắc v.v... 

Năm 2015 có 681 người đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (GS là 74, PGS là 607). Kết quả, 522 người đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (52 là GS, 470 là PGS). Như vậy, tính từ ngày nước Việt Nam DCCH ra đời cho đến nay, Việt Nam đã có 11.609 người được phong và công nhận GS, PGS (1.680 GS, 9.939 PGS). Tính riêng năm học 2014-2015, Việt Nam có 0,43 GS hoặc PGS trên 1 vạn dân; 5,8 GS hoặc PGS trên 100 giảng viên đại học; 0,21 GS hoặc PGS trên 100 sinh viên (ĐHQGHN có 1,69 GS hoặc PGS trên 100 sinh viên). Năm nay, 522 GS, PGS có tuổi trung bình 48 (GS là 56,87 tuổi, PGS là 46.64 tuổi).

Bài và ảnh: Đặng Ngọc Hà