Facebook Chat Widget by CAIT
Công trình Lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
Công trình Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa: tư liệu và sự thật lịch sử của GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, xuất bản tại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Hà Nội học: Cơ sở thực tiễn, nền tảng học thuật và định hướng phát triển của tác giả GS.TS Phạm Hồng Tung xuất bản tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017
Công trình Nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa do tác giả PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên tại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.
Không chỉ là quốc gia với các bậc hiền tài, hào kiệt vang danh sử sách, với giá trị truyền thống tốt đẹp mà bao tác phẩm văn học, nghệ thuật đã ghi nhận, ngợi ca, Việt Nam còn là đất nước đang đổi mới từng ngày, trên đà bắt ...
Trong những năm qua, du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điểm giống nhau về văn hóa và cảnh ...
Theo GS Phạm Hồng Tung, nội dung về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 sẽ được đứng ngang hàng với cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ trong SGK Lịch sử mới.
GS - TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội), chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới, cho biết cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc sẽ có vị trí xứng đáng trong sách giáo khoa.
GS Phạm Hồng Tung, Chủ biên chương trình môn Lịch sử của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho biết, sự kiện Gạc Ma sẽ được đưa vào chương trình môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới một cách khách quan, trung thực và ...
Ngày 23/6/2018, GS. Viện sĩ Thông tấn, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Như một nén tâm nhang tưởng nhớ ông, Tạp chí Tuyên giáo trân trọng đăng bài phỏng vấn được ông trả lời riêng cho Tạp chí Tuyên giáo ...