Facebook Chat Widget by CAIT
GS - TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội), chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới, cho biết cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc sẽ có vị trí xứng đáng trong sách giáo khoa.
GS Phạm Hồng Tung, Chủ biên chương trình môn Lịch sử của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho biết, sự kiện Gạc Ma sẽ được đưa vào chương trình môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới một cách khách quan, trung thực và ...
Ngày 23/6/2018, GS. Viện sĩ Thông tấn, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Như một nén tâm nhang tưởng nhớ ông, Tạp chí Tuyên giáo trân trọng đăng bài phỏng vấn được ông trả lời riêng cho Tạp chí Tuyên giáo ...
Công trình Phát huy vai trò, bản sắc cộng đồng các dân tộc Thái-Kadai trong hội nhập và phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2017.
Công trình Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, xuất bản tại Nxb Thế Giới năm 2015.