Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Sinh kế của cư dân vùng châu thổ sông Hồng từ tiếp cận liên ngành", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành.
QĐND - Ngày 29-12-1920, cùng với đa số tuyệt đối đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp tại TP Tours, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế thứ III (Quốc tế Cộng sản do ...
TCCS - “Phúc lợi văn hóa” là một nguyên tắc vận hành có sẵn trong nền tảng văn hóa dân tộc Việt Nam, một luận điểm lý luận quan trọng trong đường lối văn hóa của Đảng ta và trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vấn đề này ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Vai trò của cộng đồng dân tộc Thái trong phát triển bền vững vùng Tây Bắc" do PGS.TS. Phạm Văn Lợi làm chủ biên và biên soạn. Sách do Nhà xuất bản ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN trân trọng giới thiệu độc giả cuốn sách "Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay" do TS. Phùng Thị Thanh Lâm làm chủ biên và biên soạn. Sách do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia ...
Cổng Thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Định đô Thăng Long - Tầm nhìn Thiên niên kỷ” do GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô, nguyên Viện trưởng, Viện Việt Nam học ...