Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa phát triển (Viện VNH&KHPT) trân trọng thông báo Danh sách Nghiên cứu sinh nhận Bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học năm 2020 của Viện.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo triệu tập Thí sinh trúng tuyển kì thi SĐH đợt 2 năm 2020
Ngày 09/11/2020, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã ra Quyết định số 269/QĐ-VNH về việc công nhận danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH.2020, chuyên ngành Việt Nam học đợt 2 năm 2020.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2020 ngành Việt Nam học.