Facebook Chat Widget by CAIT
Thực hiện Hướng dẫn số 2383/HD-ĐHQGHN ngày 27 tháng 7 năm 2017  về việc thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và triển khai kế hoạch sử dụng phần mềm DoiT của ĐHQGHN trong việc kiểm tra trùng ...
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Nhiên Hương
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt 1
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Thực trạng và định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội"
Ngày 07/01/2020, tại phòng 302, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng đào tạo trình độ tiến sĩ và Trao bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trịnh Thị Hạnh.