Facebook Chat Widget by CAIT
Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Xêmina luận án tiến sĩ cấp phòng chuyên môn cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Vân.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Phát huy giá trị di sản văn hóa của người Thái trong phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông, Nghệ An”
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt 2 (bản cập nhật thông tin về năng lực ngoại ngữ của thí sinh)
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trần Thị Thủy
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo triệu tập Thí sinh trúng tuyển kì thi SĐH đợt 1 năm 2020
Ngày 20/7/2020, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã ra Quyết định số 172/QĐ-VNH về việc công nhận danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH.2020, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2020.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng đăng tải Quyết định số 2111/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/7/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2020.