Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Danh sách trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa QH-2021, chuyên ngành Việt Nam học đợt 1-2021.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2021
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển trân trọng thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự thi bậc đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2021 chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Quản Minh Phương
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Đình Nghĩa.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Nguồn lực cho phát triển du lịch ở tỉnh Thanh Hóa"
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Nguyễn Thị Thu Thủy