Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học đợt 1 năm 2018
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Huệ
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Thảo Ly
Tên đề tài: Văn hoá Xứ Đoài (Qua địa danh hai huyện Thạch Thất và Ba Vì, Hà Nội) Kính mời quý thầy cô và các bạn tải về tại đây. Phòng KHCN&ĐT
Tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho NCS. Phạm Hữu Thư
Tên đề tài: "Địa danh đường phố Hà Nội từ 1888 đến 2008 (trên tư liệu bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng). Bảo vệ ngày 07/7/2017.