Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển-ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Nguyễn Thị Huyền Vân.
Bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Nghiên cứu phát triển Du lịch tỉnh Bạc Liêu theo định hướng bền vững”
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Biến đổi kinh tế, xã hội làng xã vùng Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ năm 1986 đến nay”
Bảo vệ thành công Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài “Nghiên cứu du lịch dựa vào cộng đồng người Tày khu vực ven hồ thủy điện Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đào Thanh Thủy
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Ngô Hải Ninh
Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN; Hướng dẫn về việc tổ chức hỗ trợ đối với ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ số 2517/ĐHQGHN-ĐT;
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Bùi Cẩm Phượng.