Facebook Chat Widget by CAIT
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Viện VNH&KHPT), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học (bậc tiến sĩ) ngành Việt Nam học năm 2020 - đợt 1
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Thực trạng và định hướng phát triển bền vững sinh kế đô thị cổ Hà Nội"
Ngày 07/01/2020, tại phòng 302, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển đã trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng đào tạo trình độ tiến sĩ và Trao bằng tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Trịnh Thị Hạnh.
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS. Vũ Đại An.
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Việt Nam học với đề tài "Ảnh hưởng của truyện tranh đến trẻ em Việt Nam"
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Ngô Thanh Mai.